Euronav keert geen dividend uit in laatste kwartaal 2023 | DIVIDENDNIEUWS BELGIË

vrijdag 3 november 2023

Euronav keert geen dividend uit in laatste kwartaal 2023euronav betaalt geen q3 2023 dividend

Toch ietwat tegenvallend meldt tankerrederij Euronav op 2 november 2023 dat er over het derde kwartaal geen dividend zal worden uitgekeerd aan aandeelhouders in verband met de CMB/Frontline transactie. Het dividendrendement komt weer op 0,0% te staan.

Gisteren (2 november) kwam Euronav met resultaten over het derde kwartaal van 2023, waarin ook de mededeling werd gedaan over het passeren van het dividend over Q3, wat concreet betekent dat er dit jaar geen dividenden meer aan beleggers zullen worden betaald door de veelbesproken tankerrederij uit België, die in 2022 één van de grootste koerswinsten in Brussel boekte.

Reden voor het overslaan van het kwartaaldividend is de overeenkomst met de twee referentie-aandeelhouders van Euronav, CMB NV en Frontline plc/Famatown Finance Limited, die op 9 oktober 2023 een akkoord bereikten over een transactie waarbij de Vennootschap is betrokken en die een einde stelt aan de onzekerheden en risico’s die voortvloeien uit hun diepgewortelde meningsverschillen over strategie, en tegelijkertijd de overige aandeelhouders de kans biedt om hun investering te gelde te maken in contanten of aandeelhouder van de Vennootschap te blijven onder de nieuwe strategie.

Deze transactie omvat drie onderling verbonden overeenkomsten

  1. CMB zal het belang van Frontline in de Vennootschap van 26,12% verwerven voor $18,43 per aandeel
  2. Frontline zal 24 VLCC-tankers van de Euronav-vloot verwerven voor $2,35 miljard (de “Verkoop van de Vloot”), onder voorbehoud van voltooiing van de bovenvermelde aandelenverkoop en van latere goedkeuring door de aandeelhouders die stemmen op een Bijzondere Algemene Vergadering
  3. De lopende arbitrageprocedure van de Vennootschap tegen Frontline en verbonden partijen zal worden beëindigd.
Als gevolg van deze mededeling van 9 oktober heeft Euronav besloten om geen dividend uit te keren totdat de onderling afhankelijke transacties zoals hierboven beschreven, zijn afgerond. Aandeelhouders Euronav ontvingen in september nog een hoog interim dividend van €0,80 bruto per aandeel, voorafgegaan door een ook al zo hoog interim dividend van €0,70 drie maanden daarvoor. In totaal staat de dividendteller daarmee nu op bruto €2,63 dit jaar, omdat Euronav in juni ook al een hoog extra dividend van €1,049 bruto per aandeel uitkeerde. 

Indien we het laatste dividend van €0,80 per kwartaal doorberekenen naar €3,20 per aandeel Euronav op jaarbasis komen we op een zeer hoog dividendrendement van bijna 19% op jaarbasis uit. Echter passeert Euronav nu het dividend in het laatste kwartaal van 2023, waarmee het dividendrendement weer terug gaat naar 0,0%. Wat er in 2024 uitgekeerd wordt blijft nog gissen; zodra wij nieuws hebben over het volgende dividend leest u dat uiteraard op deze website.

Ook sectorgenoot Exmar betaalde enorm veel dividend in 2023, met gisteren nog de ex-coupon datum op 2 november voor een gigantische uitkering van €5,40 bruto per aandeel.

Euronav is een onafhankelijke tankerrederij die instaat voor het zeevervoer en de opslag van ruwe olie en petroleumproducten. De maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gevestigd te Antwerpen, België. Daarnaast heeft Euronav kantoren verspreid over Europa en Azië. Euronav noteert op Euronext Brussels en op de NYSE onder het symbool EURN met ISIN: BE0003816338. Euronav verhandelt zijn schepen op de spotmarkt alsook onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten. VLCC-schepen op de spotmarkt worden uitgebaat binnen de Tankers International pool, waarvan Euronav één van de grootste partners is. De vloot uitgebaat door Euronav bestaat uit V-Plus-schepen, VLCC's, Suezmax-schepen en FSO-schepen, al dan niet in de vorm van een joint venture.

Gerelateerde berichten 

© 2023 DIVIDENDNIEUWS.BE