De 20 duurste aandelen in België | hoogste k/w voor 2023 | DIVIDENDNIEUWS BELGIË

maandag 30 januari 2023

De 20 duurste aandelen in België | hoogste k/w voor 2023Ter Beke noteert tegen een k/w van 46 voor 2023 volgens analisten
Ter Beke en Lotus Bakeries behoren tot de duurste aandelen in België indien we kijken naar de waardering op basis van koers/winst verhouding.

Bekijk de top-20 van duurste aandelen in België per 30 januari 2023 op basis van de winsttaxatie van analisten voor het reeds lopende boekjaar 2023.

Een veelgebruikte methode om de waardering van aandelen te berekenen is door gebruik te maken van de zogenaamde k/w, ofwel koers/winst verhouding. In de regel geldt dat hoe hoger de k/w, hoe duurder het aandeel. Wel geldt natuurlijk per sector of branche een andere waardering, waarbij snelle groeiers die hun winst snel zien toenemen normaal gesproken duurder zijn, ofwel, een hogere k/w hebben.


We hebben de taxaties van analisten op een rijtje gezet voor de meeste aandelen in België en kijken daarbij naar de inschattingen (onder voorbehoud en per 30 januari 2023) voor boekjaar 2023. Jawel, we slaan het reeds afgeronde jaar 2022 over (de meeste aandelen rapporteren binnenkort over 2022) en bekijken de verwachte k/w volgens analisten op basis van de winsten die volgend jaar worden gerapporteerd door de Belgische aandelen. Dat levert de onderstaande top-20 van 'duurste' aandelen in België op dit moment op.

duurste aandelen belgie januari 2023
Ter Beke en Lotus Bakeries zijn relatief dure aandelen op basis van k/w (klik voor groter)


De bovenstaande tabel toont per 30 januari 2023 de duurste Belgische aandelen indien we kijken naar de koers/winst verhouding voor dit jaar, dus 2023 (in de tabel staat per abuis 2024, dat moet 2023 zijn). Analisten berekenen de winst per aandeel per jaar voor deze aandelen en indien we de koers van het aandeel delen door de winst komen we uit op een k/w, in dit geval voor 2023. Dit wordt ook wel de zogenaamde 'forward p/e', ofwel toekomstige k/w genoemd in vaktermen.

Wat blijkt: een bekend aandeel als Lotus Bakeries noteert op basis van de verwachte winst voor 2023 tegen een toch vrij pittige waardering met een geschatte k/w van 41. Voor het jaar 2022, ligt die k/w voor Lotus Bakeries nog op 46. Dat wordt berekend door een verwachte winst per aandeel van €128,81 voor 2022 te delen op een beurskoers van €5970 voor het aandeel Lotus Bakeries. Voor het reeds lopende boekjaar 2023 verwachten analisten gemiddeld een winst per aandeel van €146,04 voor Lotus Bakeries, ofwel een groei van zo'n 13%. Dat geeft dan gelijk ook een lagere k/w van 41 voor 2023.


Zoals gezegd zijn de bovenstaande getallen allemaal onder voorbehoud waarbij lagere winsten of andere onvoorziene zaken een heel andere waardering kunnen opleveren. De bovenstaande tabel is dan ook een momentopname die per dag kan veranderen. Bovendien geldt voor elk bedrijf en sector een andere waardering. Vastgoedaandelen (GVVs) worden anders gewaardeerd, waarbij een k/w minder wordt gebruikt en een vaak afwijkende waarde geeft. Hier kan beter een andere manier van waarderen gekozen worden. Een k/w van 41 voor dividentopper Lotus Bakeries voor 2023 kan relatief laag zijn indien de winst van het bedrijf elk jaar fors blijft groeien. Een k/w van 18 voor Anheuser-Busch oogt dan aantrekkelijker, maar als het bedrijf een lagere winst boekt zal deze k/w juist oplopen. 


Ook kan een k/w een onjuist beeld geven indien er in een bepaald jaar een eenmalige afschrijving is gedaan of er andere niet structurele lasten zijn die de winst tijdelijk fors positief of negatief beïnvloeden. Het gaat dan ook om een momentopname, die per dag, week, maand of jaar kan veranderen. Doe dan ook altijd zelf goed uw huiswerk indien u beslist om te investeren in een aandeel. 

In de derde kolom hebben wij voor het gemak het totaalrendement tot dusverre in 2023 gezet, ofwel, Ter Beke daalt 3,3% en Montea stijgt 12,9%. De vierde kolom toont het dividendrendement op basis van het laatst uitgekeerde dividend. Ook dit is natuurlijk onder voorbehoud; een dividendverlaging zal een heel ander percentage opleveren, let daar dan ook goed mee op en controleer ook de website van de onderneming zelf voor het laatste nieuws over dividenden en winstrapportages. 


Gerelateerde berichten 

© 2023 DIVIDENDNIEUWS.BE