KBC Groep wil in mei 2022 nog €7,60 dividend betalen | DIVIDENDNIEUWS BELGIË

donderdag 10 februari 2022

KBC Groep wil in mei 2022 nog €7,60 dividend betalenaandeel KBC dividend 2022
Aandeelhouders KBC Groep krijgen ook in 2022 nog een zeer hoog dividend uitgekeerd. Vandaag liet de bank uit België weten dat voor boekjaar 2021 in totaal €10,60 bruto dividend zal worden uitgekeerd.

Concreet betekent dat voor beleggers dat in mei 2022 nog in totaal €7,60 bruto wordt betaald. Dat geeft een rendement van bijna 10% bij een koers van €80 voor het aandeel KBC.

KBC is zeer genereus voor zijn aandeelhouders met een enorme totale uitkering over boekjaar 2021. Eind vorig jaar werd reeds een interim dividend van €1,00 bruto per aandeel uitgekeerd, samen met een extra dividend van €2,00 per aandeel met betrekking tot boekjaar 2020.

Welnu, daarmee is het nog niet klaar, want in mei 2022 volgt dan ook nog een slotdividend van €3,00 per aandeel én nog een extra uitkering van €4,60 bruto per aandeel. Aandeelhouders KBC krijgen dus nog in totaal €7,60 uitbetaald in mei. Hieronder hebben wij de dividendgeschiedenis van KBC nog een keer op een rijtje gezet.

DIVIDEND AANDEEL KBC GROEP

Boekjaar 2021: €10,60 per aandeel (€4,00 regulier, €2,00 extra voor 2020, en €4,60 extra)
Boekjaar 2020: €0,44 per aandeel (later volgt €2,00 extra dividend bij boekjaar 2021)
Boekjaar 2019: €1,00 per aandeel
Boekjaar 2018: €3,50 per aandeel
Boekjaar 2017: €3,00 per aandeel
Boekjaar 2016: €2,80 per aandeel

Dat is gigantisch veel, want op een koers van iets meer dan 80 euro geeft het aandeel KBC dan nog een dividendrendement van bijna 10%. Het totale dividend over boekjaar 2021 van €10,60 geeft zelfs een rendement van 13,3%, maar dat is natuurlijk wel inclusief het ingehouden dividend over het voorliggende (corona)boekjaar. In het persbericht van donderdag 10 februari zegt KBC het onderstaande over het dividend:

"Voor het boekjaar 2021 heeft onze Raad van Bestuur besloten om aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei van dit jaar een brutoslotdividend van 7,6 euro per aandeel voor te stellen, wat het totale brutodividend op 10,6 euro per aandeel brengt. Dat omvat een dividend van 2,0 euro per aandeel met betrekking tot het boekjaar 2020 (reeds uitbetaald in november 2021), een gewoon dividend van 4,0 euro per aandeel met betrekking tot het boekjaar 2021 (waarvan een interim-dividend van 1,0 euro per aandeel reeds werd uitbetaald in november 2021 en de resterende 3,0 euro per aandeel zal worden uitbetaald in mei 2022) en een buitengewoon dividend van 4,6 euro per aandeel (uitbetaling in mei 2022). Indien goedgekeurd, zal dat leiden tot een fully loaded common equity ratio (na kapitaaluitkering) van 15,5%, in overeenstemming met ons aangekondigde kapitaalaanwendingsplan voor het boekjaar 2021. De uitkeringsratio (inclusief AT1-coupon) bedraagt ongeveer 66% op basis van het voorgestelde gewone dividend van 4 euro per aandeel met betrekking tot het boekjaar 2021 en 139% op basis van het voorgestelde totale dividend van 8,6 euro per aandeel (gewoon plus buitengewoon dividend). Vanaf 2022 zal de uitkeringsratio van ten minste 50% van de geconsolideerde winst behouden blijven en zal het kapitaal boven 15,0% fully loaded common equity ratio in aanmerking komen voor uitkering aan de aandeelhouders, naar goeddunken van de Raad van Bestuur bij de bekendmaking van de jaarresultaten (de resultaten over het boekjaar 2022 zullen op 9 februari 2023 worden bekendgemaakt)."

Per saldo volgt in mei 2022, over enkele maanden, dus een slotdividend van €3,00 bruto per aandeel over boekjaar 2021. Daarnaast noteert KBC dan ook ex-coupon voor een (extra) buitengewoon dividend van €4,60 bruto per aandeel. Het reguliere dividend van €4,00 van KBC geeft een dividendrendement van 5% bij een beurskoers van €80.

Zodra dividendnieuws.be de ex-coupon datum heeft voor het slotdividend en de extra uitkering van KBC Groep van in totaal €7,60 bruto per aandeel zal deze worden toegevoegd aan de dividendkalender.

KBC Groep NV (ISIN: BE0003565737) is actief is in de bank-, verzekerings- en vermogensbeheersector. De activiteiten van worden uitgevoerd middels de volgende divisies: België (retail en private banking en verzekeringen, vermogensbeheer en private banking in België); Midden- en Oost-Europa en Rusland (retailbankverzekeringen en merchantbankactiviteiten in Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Polen, en  bankverzekeringen, leasing, vermogensbeheer en factoring in Bulgarije); Merchant Banking (corporate banking en marktactiviteiten in Europa), en Shared Services and Operations (ondersteuning en producten leveren aan andere bedrijfseenheden).


Gerelateerde berichten 

© 2023 DIVIDENDNIEUWS.BE