Wereldhave Belgium komt met informatie over keuzedividend 2020 | DIVIDENDNIEUWS BELGIË

dinsdag 27 oktober 2020

Wereldhave Belgium komt met informatie over keuzedividend 2020Wereldhave Belgium keuzedividend 2020
Eerder schreven wij reeds dat Wereldhave Belgium in oktober 2020 ex-coupon noteerde voor €4,50 bruto per aandeel (-13,5%).

Nu is er ook informatie over de voorwaarden beschikbaar over het keuzedividend dat beleggers hebben. 

Het Belgische vastgoedbedrijf Wereldhave Belgium zal in 2020 een lager dividend van €4,50 bruto per aandeel betalen. De ex-coupon datum werd verschoven naar oktober. Door het lagere dividend dit jaar eindigt een reeks van zeker 20 jaar op rij waarin Wereldhave nog nooit het dividend verlaagde.

De nieuwe ex-coupon datum werd vastgesteld op vrijdag 23 oktober 2020 met een betaalbaarstelling op vrijdag 13 november. Eind juni schreven wij nog dat een dividend van bruto €4,50 per aandeel bij een beurskoers van €50 voor het aandeel Wereldhave Belgium een dividendrendement geeft van 9%. Inmiddels (27 oktober) is de beurskoers nog veel verder weggezakt, uiteraard mede vanwege de ex-coupon datum die inmiddels is geweest. Vandaag kunt u een aandeel Wereldhave kopen voor €37,70.

Op 21 oktober kwam Wereldhave Belgium reeds met informatie over het keuzedividend van €4,50 bruto per aandeel. De raad van bestuur van de vennootschap heeft vervolgens op 21 oktober 2020 beslist om aan de aandeelhouders van Wereldhave Belgium de mogelijkheid van een keuzedividend aan te bieden voor het boekjaar 2019. Bij een keuzedividend krijgen de aandeelhouders de mogelijkheid om hun schuldvordering, die ontstaat uit de winstuitkering, in te brengen in het kapitaal van de vennootschap, tegen de uitgifte van nieuwe aandelen, naast de keuzemogelijkheid om het dividend in cash te ontvangen of te opteren voor een combinatie van de twee voorgaande opties. 

In het persbericht van 21 oktober krijgt de aandeelhouder de keuze om het dividend in cash te ontvangen dan wel in te brengen tegen aandelen, als volgt: Optie 1: Uitkering van het dividend in cash, waarbij Coupon nr. 24 geeft recht op een brutodividend van € 4,50 of € 3,15 netto per aandeel (na aftrek van 30% roerende voorheffing). Optie 2: Inbreng van het dividend tegen nieuwe aandelen Wereldhave Belgium

KEUZEDIVIDEND INFORMATIE 27 OKTOBER
Vandaag komt Wereldhave Belgium opnieuw met een persbericht naar buiten waarin het met extra informatie komt over het hierboven besproken keuzedividend. Zo lezen we dat de uitgifteprijs per nieuw aandeel € 36,225 bedraagt. Ten aanzien van de te maken keuze wijst de Raad van Bestuur de aandeelhouder er op dat - zoals voorzien in de financiële kalender - het tussentijds verslag over de kwartaalcijfers per 30 september 2020 bekendgemaakt is op woensdag 21 oktober 2020 na beurs. Vanaf vrijdag 23 oktober 2020 noteert het aandeel ex coupon nr. 24. De registratiedatum (record date), zijnde de datum waarop de posities worden afgesloten om de aandeelhouders die recht hebben op het dividend te identificeren, valt op maandag 26 oktober 2020. Aandeelhouders die tijdens de keuzeperiode geen keuze kenbaar hebben gemaakt op de daartoe voorziene wijze, zullen het dividend in ieder geval volledig in cash ontvangen.

Elke aandeelhouder die over een voldoende aantal coupons nummer 24 beschikt kan inschrijven, aldus Wereldhave Belgium. De aandeelhouders die niet over het nodige aantal dividendrechten beschikken om op minstens een aandeel in te schrijven, zullen hun dividendrechten in geld uitbetaald krijgen. Het is niet mogelijk om bijkomende coupons nr. 24 te verwerven. De inbreng van dividendrechten kan niet worden aangevuld door een inbreng in geld. Indien een aandeelhouder aandelen bezit in verschillende vormen (bijvoorbeeld een aantal aandelen op naam en een aantal aandelen in gedematerialiseerde vorm), kunnen de dividend-vorderingen gekoppeld aan deze onderscheiden vormen van aandelen niet worden gecombineerd om nieuwe aandelen te verwerven.

Op dinsdag 10 november 2020 zal de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen worden vastgesteld. Vanaf vrijdag 13 november 2020 zal het dividend in cash worden uitbetaald. Vanaf vrijdag 13 november 2020 zullen de nieuwe aandelen, met coupon nr. 25 aangehecht, worden toegelaten tot de verhandeling op Euronext Brussels.

Op de website van Wereldhave Belgium leest u het volledige persbericht inclusief alle mogelijk opties en datums voor het keuzedividend. Het aandeel daalt in 2020 inmiddels ruim 56% bij een huidige koers van €37,70. Daarmee is de beurswaarde nog €301 miljoen.

Wereldhave Belgium is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) met focus op commercieel vastgoed in België. Wereldhave Belgium richt zich bij nieuwe investeringen op winkelcentra. De waarde van de portefeuille vastgoedbeleggingen, inclusief projectontwikkelingen bevat winkelcentra in Luik, Nijvel, Doornik, Gent, Genk, Waterloo en Kortrijk. Daarnaast bevat de portefeuille vastgoedbeleggingen kantoren in Brussel, Vilvoorde en Antwerpen.


Gerelateerde berichtenGratis nieuwsbrief

 

© 2023 DIVIDENDNIEUWS.BE