Beleggers Retail Estates kiezen voor massaal voor cash dividend | DIVIDENDNIEUWS BELGIË

donderdag 20 augustus 2020

Beleggers Retail Estates kiezen voor massaal voor cash dividendRetail Estates resultaten keuzedividend 2020Aandeelhouders in het Belgische vastgoedaandeel Retail Estates kiezen in 2020 massaal voor een uitkering in cash.

Vandaag werd het resultaat van het keuzedividend van Retail Estates bekend waaruit blijkt dat nog geen zes procent van de beleggers kiest voor nieuwe aandelen.

In juni schreven wij nog dat Retail Estates in 2020 een hoog dividend van €4,40 bruto per aandeel wilde uitkeren. Daarbij konden beleggers kiezen tussen een uitkering in cash of een stockdividend, ofwel nieuwe aandelen in het vastgoedbedrijf. Op 28 juli noteerde Retail Estates ex-coupon.


In totaal werd 5,60% van de coupons nr. 28 ingebracht in ruil tegen nieuwe aandelen. Hierdoor zullen op 20 augustus 2020 35.349 nieuwe aandelen worden uitgegeven, voor een totaal bedrag van 2.177.498,40 EUR (inclusief uitgiftepremie). Deze nieuwe aandelen zullen vanaf 20 augustus 2020 tot de verhandeling op de gereglementeerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam toegelaten worden en zijn dus ook vanaf dan onmiddellijk verhandelbaar. Deze nieuwe aandelen delen in de resultaten van het lopende boekjaar dat aanvang heeft genomen op 1 april 2020.

LEES OOK: Leasinvest verwacht in 2021 gelijk dividend

Anders dan gebruikelijk kiest nu bijna geen enkele investeerder voor een dividend in nieuwe aandelen, waarmee indirect een signaal wordt afgegeven dat er weinig vertrouwen is in de beurskoers van het bedrijf. Met cash heb je zekerheid, een stockdividend wordt minder waard als de koers van het aandeel (verder) zakt. Bovendien is de beurskoers van Leasinvest momenteel lager dan de uitgiftekoers van het stockdividend.

In het persbericht van 20 augustus lezen we: De aandeelhouders van Retail Estates hebben in de periode van 27 juli 2020 tot en met 17 augustus 2020 de mogelijkheid gehad om in het kader van het keuzedividend in te schrijven op nieuwe aandelen. De aandeelhouders hebben voor 5,60% van hun dividendrechten gekozen voor inschrijving op nieuwe aandelen.

De raad van bestuur heeft op 20 juli 2020 een gedeeltelijk koersherstel vastgesteld na de initiële zware terugval van de beurskoers ten gevolge van de uitbraak van de eerste golf van het COVID-19 virus, allicht door de succesvolle afwikkeling van de gevolgen van deze crisis tussen Retail Estates en haar huurders. Het aandeel noteerde op 20 juli 2020 opnieuw boven de intrinsieke waarde (EPRA-NAW) per 31 maart 2020, verminderd met het bruto-dividend over het boekjaar 2019-2020.

De raad van bestuur heeft zich op deze intrinsieke EPRA-NAW waarde gebaseerd om de uitgifteprijs per nieuw aandeel in het kader van het keuzedividend van 61,60 EUR vast te stellen.

Sinds 22 juli 2020 noteert het aandeel Retail Estates echter beneden de in het kader van het keuzedividend vastgestelde uitgifteprijs van 61,60 EUR per nieuw aandeel. Dit wordt deels verklaard door het feit dat het aandeel sinds 22 juli 2020 ex-coupon noteert. Daarenboven, is de raad van bestuur van oordeel dat de terugval van de beurskoers en bijgevolg het zwakke resultaat van de inschrijving tevens kadert in een aantal bijkomende ongunstige ontwikkelingen.Het aandeel Leasinvest daalt in 2020 ruim 32% op Euronext Brussel waarmee een beurswaarde van 722 miljoen euro resteert. Op basis van de laatste dividenduitkering is het dividendrendement opgelopen tot 7,6%.

De openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap Retail Estates nv is een nichespeler, gespecialiseerd in de terbeschikkingstelling van perifeer winkelvastgoed gelegen aan de rand van woonkernen of langs invalswegen naar stedelijke centra. Retail Estates nv verwerft deze onroerende goederen van derden of bouwt en commercialiseert winkelpanden voor eigen rekening. De panden hebben een bebouwde oppervlakte tussen 500 m² en 3.000 m². Een typisch winkelpand heeft een gemiddelde oppervlakte van 1.000 m².Per 31 maart 2020 heeft Retail Estates nv 969 panden in portefeuille met een winkeloppervlakte van 1.136.492 m², verspreid over België en NederlandKlanten van Retail Estates zijn winkelketens als Blokker, Brantano, Carpetright, Krefel, FUN en Piocheur. De bezettingsgraad van de portefeuille bedraagt op 31 maart 2020 97,92% ten opzichte van 98,28% op 31 maart 2019.De reële waarde van de geconsolideerde vastgoedportefeuille van Retail Estates nv per 31 maart 2020 wordt door de onafhankelijke vastgoeddeskundigen geschat op 1.661,75 mio EUR.Retail Estates nv is genoteerd op Euronext Brussels en Euronext Amsterdam en heeft het statuut van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap.

Gerelateerde berichten 

© 2023 DIVIDENDNIEUWS.BE