Euronav wil slotdividend $0,35 uitkeren voor 2019 | DIVIDENDNIEUWS BELGIË

woensdag 29 januari 2020

Euronav wil slotdividend $0,35 uitkeren voor 2019Tankerrederij Euronav heeft vanmorgen aangekondigd een finaal dividend van 35 dollarcent per aandeel uit te willen keren voor 2019.

Lees hieronder de betreffende passages uit het persbericht van Euronav van vandaag. Eerder maakte het bedrijf al bekend in 2020 een kwartaaldividend te willen gaan uitkeren.

In het persbericht van heden ochtend stelt Euronav: "Concreet zal het finale dividend voor 2019 zoals het door de Raad van Bestuur zal worden voorgesteld aan de Algemene Aandeelhoudersvergadering worden bevestigd bij de bekendmaking van de finale jaarresultaten voor 2019, op datum van 31 maart 2020. Het dividend dient vervolgens, zoals in voorgaande jaren, te worden goedgekeurd door de aandeelhouders aanwezig op de Algemene Aandeelhoudersvergadering in mei, waarna de uitkering zal volgen. De eerste toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarbij de uitkering van kwartaaldividenden is toegestaan zal begin mei 2020 plaatsvinden bij de bekendmaking van de financiële resultaten voor het eerste kwartaal 2020. De ex- datum en het betalingsprofiel zullen binnen een maand na de bekendmaking volgen. Vanaf dan zal de Vennootschap de resultaten op kwartaalbasis bekendmaken, met de bijhorende dividenden, en zullen telkens dezelfde bovenstaande principes worden gehanteerd voor de ex-datum en het betalingsprofiel."RICHTLIJNEN DIVIDEND EURONAV
Voorts stelt het bedrijf dat de onderstaande richtlijnen op het huidige beleid zijn van toepassing vanaf de bekendmaking van de financiële resultaten voor het eerste kwartaal 2020:
  • Elk kwartaal beoogt Euronav 80% van haar netto inkomsten uit te keren aan haar aandeelhouders ( inclusiefhet vaste element van 0,03 USD per kwartaal)
  • De uitkering aan aandeelhouders zal voornamelijk plaatsvinden in de vorm van een cash dividend en de Vennootschap zal steeds overwegen om als alternatief eigen aandelen in te kopen indien zij van mening is op die manier meer waarde te kunnen creëren voor haar aandeelhouders
Conform het bestaande beleid zal er bij de berekening geen rekening worden gehouden met meerwaarden op verkopen (deze zijn voorbehouden voor vlootvernieuwing). Wel zal er rekening worden gehouden met minderwaarden op verkopen. Daarnaast blijft het beleid steeds rekening houden met de vooruitzichten op de vrachtmarkt, de financiële toestand van de Vennootschap en de conjunctuurgevoeligheid van de vrachtsector, alsook andere sectorgebonden factoren en toepasselijke wet- en regelgeving. Euronav meent dat deze aanpak de nodige flexibiliteit biedt om de Vennootschap met behoud van voldoende kapitaal voor vlootvernieuwing door de typische marktcyclus te loodsen, en tegelijk haar aandeelhouders te belonen (bron: persbericht Euronav 30 januari 2020).

AANBEVELING FINAAL DIVIDEND 2019 (bron: persbericht Euronav 30 januari)
Het Management van Euronav neemt zich voor, onder voorbehoud dat de finale geauditeerde jaarresultaten niet verschillen van de voorlopige resultaten zoals hierin opgenomen en bij afwezigheid van belangrijke ongunstige wijzigingen in de bedrijfsomstandigheden, om de Raad van Bestuur aan te bevelen dat aan de Algemene Aandeelhoudersvergadering wordt voorgesteld om over 2019 een finaal dividend van 0,35 USD per aandeel goed te keuren.

Rekening houdend met het interimdividend van 0,06 USD per aandeel dat reeds werd uitgekeerd in 2019, zou de verwachte dividendbetaling, na goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergadering, 0,29 USD per aandeel bedragen.


Het totale finale dividend van 0,35 USD per aandeel is in lijn met de vooropgestelde doelstelling van het uitkeringsbeleid zoals toegepast op het onderliggend resultaat over het volledige financieel jaar 2019 (na correctie wat betreft meerwaarden) van 0,44 USD per aandeel.

Bijgevolg, rekening houdende met de inkopen van eigen aandelen die plaatsvonden in de loop van 2019, bedraagt het kapitaal dat terugvloeit naar de aandeelhouders over het financieel jaar 2019 in totaal 105 miljoen USD of 0,49 USD per aandeel.

LEES OOK: Euronav gaat per kwartaal dividend betalen in 2020

In 2019 betaalde Euronav twee keer een dividend van $0,06 per aandeel, ofwel in totaal $0,12.

Euronav is een onafhankelijke tankerrederij die instaat voor het zeevervoer en de opslag van ruwe olie en petroleumproducten. De maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gevestigd te Antwerpen, België. Daarnaast heeft Euronav kantoren verspreid over Europa en Azië. Euronav noteert op Euronext Brussels en op de NYSE onder het symbool EURN. Euronav verhandelt zijn schepen op de spotmarkt alsook onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten. VLCC-schepen op de spotmarkt worden uitgebaat binnen de Tankers International pool, waarvan Euronav één van de grootste partners is. De vloot uitgebaat door Euronav bestaat uit twee V-Plus-schepen, 42 VLCC's, 27 Suezmax-schepen (waarvan 2 in joint venture) en twee FSO-schepen (beide in 50%-50% joint venture).

Gerelateerde berichten 

© 2023 DIVIDENDNIEUWS.BE