Softimat betaalt €0,50 dividend in 2023 | ex-coupon 5 juni | DIVIDENDNIEUWS BELGIË

vrijdag 2 juni 2023

Softimat betaalt €0,50 dividend in 2023 | ex-coupon 5 junilogo softimat
Op maandag 5 juni 2023 zal de Belgische vastgoedspeler Softimat SA ex-coupon noteren voor een dividend van €0,50 bruto per aandeel. 

Het betreft een kapitaalsreductie waarbij maximaal €0,50 per aandeel wordt uitgekeerd aan beleggers. Het dividendrendement van dit zeer kleine aandeel is ruim 20% bij een koers van €2,40.

Softimat SA, het voormalige Systemat SA, zal bij weinig beleggers bekend zijn en dat is ook logisch want de beurswaarde is slechts €9 miljoen, waarmee het echt een microcap is die niet door analisten wordt gevolgd en waar uiteraard voor beleggers de nodige risico's aan kleven om de bekende redenen. 

Welnu, Softimat betaalt dit jaar wel weer een dividend (in 2022 werd geen dividend uitgekeerd) van €0,50 bruto per aandeel. Eerder werd in 2021 ook een dividend van €0,50 bruto betaald en bovendien keerde Softimat in 2020 nog €2,00 dividend uit. Vorig jaar werd het dividend over geslagen. Op een beurskoers van €2,40 is het dividendrendement zeer hoog met 20,8% bruto voor het aandeel Softimat, dat in Brussel dit jaar 8% daalt.

In het persbericht van 15 mei 2023 van Softimat lezen we (in het Frans) dat het 'dividend' feitelijk een kapitaalsreductie is. "De Buitengewone Algemene Vergadering van de naamloze vennootschap Softimat, gehouden op 21 maart 2023 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap gelegen aan de Leuvensesteenweg 435 te 1380 Lasne, in aanwezigheid van notaris Dominique Roulez, stemde voor de kapitaalvermindering door terugbetaling aan de aandeelhouders van maximaal 0,50 EUR per aandeel, zijnde een totaal van 1.887.623,50 EUR (door inhouding op het niet-fiscale kapitaal van de vennootschap), zonder vernietiging van aandelen. Overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen kan de terugbetaling aan de aandeelhouders slechts gebeuren na een periode van twee maanden die ingaat op de dag van bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissing tot kapitaalvermindering. Deze publicatie heeft plaatsgevonden op 5 april 2023. Bijgevolg zal vanaf 7 juni 2023 een brutobedrag van EUR 0,50 per aandeel worden terugbetaald (ex-datum: 5 juni 2023 - registratiedatum: 6 juni 2023)."

Wij verwijzen beleggers en investeerders vooral naar de investeerderspagina van Softimat, waar het bovenstaande volledig wordt toegelicht. Softimat is één van de laatste Belgische bedrijven die ex-dividend gaan in de maand juni. De komende dagen staat ook nog het dividend van onder meer D'Ieteren (6 juni), KBC Ancora (6 juni) en Miko (7 juni) op de agenda.

Softimat begon zijn activiteiten echt in 1984, op initiatief van zijn twee oprichters, de heer Bernard Lescot en de heer Jean-Claude Logé. Sinds haar oprichting heeft Softimat altijd de strategie gevolgd om te investeren in de gebouwen die aan haar activiteiten zijn toegewezen, ook al werden bepaalde gebouwen, naarmate de activiteiten evolueerden, verhuurd aan derden. Deze 'Real Estate'-inkomsten werden destijds echter als incidenteel beschouwd aangezien de hoofdactiviteit IT was. Na de verkoop van de IT-activiteiten heeft SOFTIMAT zich vervolgens resoluut geheroriënteerd naar vastgoed.


Gerelateerde berichtenGratis nieuwsbrief

 

© 2023 DIVIDENDNIEUWS.BE