Wereldhave Belgium komt met informatie keuzedividend 2021 | DIVIDENDNIEUWS BELGIË

woensdag 21 april 2021

Wereldhave Belgium komt met informatie keuzedividend 2021Wereldhave BE dividend informatie 2021
Wereldhave Belgium biedt haar aandeelhouders in 2021 een keuzedividend en heeft de voorwaarden hiervoor gisteren bekend gemaakt.

Eerder schreven wij reeds dat het Belgische vastgoedbedrijf Wereldhave Belgium zal ook in 2021 een lager dividend van dit keer €4,00 bruto per aandeel betalen. Dat geeft nog steeds een zeer hoog dividendrendement van meer dan 8%.

In februari schreef dividendnieuws.be reeds hieromtrent: "De ex-coupon datum is 23 april 2021 met betaalbaarstelling van het dividend van netto €2,80 door Wereldhave Belgium op 17 mei 2021. Bij een beurskoers van €43,70 is het geschatte dividendrendement 9,2%."

Inmiddels zijn we twee maanden verder en komt Wereldhave Belgium ook met informatie over het keuzedividend. In een persbericht met datum 21 april 2021 stelt het vastgoedbedrijf het onderstaande:

"De raad van bestuur van de Vennootschap heeft op 21 april 2021 beslist om aan de aandeelhouders van Wereldhave Belgium de mogelijkheid van een keuzedividend aan te bieden voor het boekjaar 2020. Bij een keuzedividend krijgen de aandeelhouders de mogelijkheid om hun schuldvordering, die ontstaat uit de winstuitkering, in te brengen in het kapitaal van de Vennootschap, tegen de uitgifte van nieuwe aandelen, naast de keuzemogelijkheid om het dividend in cash te ontvangen of te opteren voor een combinatie van de twee voorgaande opties."

Even verderop in het persbericht geeft Wereldhave Belgium nog meer informatie over het keuzedividend, met de verschillende keuzes die de investeerder heeft. 

  • Optie 1: Uitkering van het dividend in cash: Coupon nr. 25 geeft recht op een brutodividend van € 4,00 of € 2,80 netto per aandeel (na aftrek van 30% roerende voorheffing).
  • Optie 2: Inbreng van het dividend tegen nieuwe aandelen Wereldhave Belgium: Op twee nieuwe aandelen kan worden ingeschreven door inbreng van 29 coupons nr. 25 (elk ten bedrage van het nettodividend van € 2,80). De prijs voor inschrijving door een aandeelhouder bedraagt aldus 29 / 2 x € 2,80 = € 40,60 voor een nieuw aandeel. Dit betekent een korting van -3,59% tegenover het gemiddelde van de openingskoersen van de 10 beursdagen voorafgaandelijk aan de beslissing van de raad van bestuur van de Vennootschap en van 7,41% tegenover de sluitingskoers van het aandeel Wereldhave Belgium op dinsdag 20 april 2021, telkens na aftrek van het brutodividend over boekjaar 2020.
  •  Optie 3: Een combinatie van beide voorgaande opties 
Het aandeel Wereldhave Belgium noteert inclusief coupon nr. 25 tot en met donderdag 22 april 2021.  Vanaf vrijdag 23 april 2021 noteert het aandeel ex coupon nr. 25. De aandeelhouders worden verzocht om hun keuze qua betalingsmethode bekend te maken aan hun financiële instelling tussen dinsdag 27 april (9:00 uur) en maandag 10 mei 2021 (16.00 uur).

Het aandeel Wereldhave Belgium sloot woensdag 21 april op een koers van €47,20 aan Euronext Brussels. Bij deze beurskoers resulteert het dividend van €4,00 per aandeel bruto in een dividendrendement van 8,5%.

Wereldhave Belgium is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) met focus op commercieel vastgoed in België. Wereldhave Belgium richt zich bij nieuwe investeringen op winkelcentra. De waarde van de portefeuille vastgoedbeleggingen, inclusief projectontwikkelingen bevat winkelcentra in Luik, Nijvel, Doornik, Gent, Genk, Waterloo en Kortrijk. Daarnaast bevat de portefeuille vastgoedbeleggingen kantoren in Brussel, Vilvoorde en Antwerpen. 

Gerelateerde berichten 

© 2023 DIVIDENDNIEUWS.BE