NBB maant banken en verzekeraars België in 2021 te matigen met dividend | DIVIDENDNIEUWS BELGIË

vrijdag 18 december 2020

NBB maant banken en verzekeraars België in 2021 te matigen met dividendSlecht nieuws voor beleggers in Belgische aandelen van banken en (her)verzekeraars want de Nationale Bank van België (NBB) maant de Belgische kredietinstellingen en (her)verzekeraars aan tijdens de eerste negen maanden van 2021 geen of slechts in beperkte mate dividend uit te keren.

KBC Groep passeerde het dividend in 2020, terwijl Ageas gewoon een hoger dividend betaalde aan zijn aandeelhouders.

In het persbericht van NBB van 18 december lezen we deze nieuwe aanbeveling, die volgt op de bestaande aanbeveling dat dividendbetalingen worden opgeschort tot minstens 1 januari 2021. Daarenboven beveelt de Bank een verdere voorzichtige houding inzake variabele verloning aan.

Eerder dit jaar kon u op dividendnieuws.be reeds lezen dat KBC geen dividend betaalde en Ageas uiteindelijk toch nog een zeer hoge uitkering deed in november.

Hieronder staat de verdere tekst in het persbericht van NBB van vandaag:

"Als gevolg van blijvende onzekerheid met betrekking tot zowel de korte- als langetermijnimpact van COVID-19 en de bestendiging van belangrijke neerwaartse risico’s blijft het behoud van een veerkrachtige financiële sector via voldoende kapitaalreserves van groot belang. Die reserves moeten – indien nodig – prioritair aangewend worden voor het opvangen van verliezen en het verzekeren van de continuïteit van de financiële intermediatie, en meer in het bijzonder kredietverlening en verzekeringsactiviteiten ten gunste van de reële economie.

Tegen deze achtergrond heeft de European Systemic Risk Board (ESRB) vandaag een nieuwe aanbeveling gepubliceerd waarin ze de bevoegde en relevante prudentiële autoriteiten oproept om de nodige acties te ondernemen om de uitkering van dividenden enkel toe te laten mits respect van strikte voorwaarden voor de periode vanaf 2 januari 2021 tot 30 september 2021. In haar nieuwe aanbeveling van 15 december 2020 heeft de ECB als prudentieel toezichthouder deze aanbeveling opgevolgd.

Als micro- en macroprudentieel toezichthouder zal de Nationale Bank van België gevolg geven aan de nieuwe aanbeveling van de ESRB (ESRB/2020/15) en haar eerdere aanbevelingen ten aanzien van de Belgische financiële instellingen[1] (kredietinstellingen en (her)verzekeringsondernemingen onder haar toezicht) aanpassen. Naast de publicatie van een nieuwe macroprudentiële mededeling op 18 december zal de Bank in de nabije toekomst ook een nieuwe mededeling voor kredietinstellingen en een nieuwe circulaire voor de verzekeringssector publiceren." - bron: persbericht NBB 18 december 2020

De meest bekende aandelen in België die door het bovenstaande bericht in de picture komen zijn uiteraard Ageas en KBC. KBC Groep trok dit jaar het eerder voorgestelde slotdividend van €2,50 per aandeel weer in en betaalde ook geen interim dividend. De kans is groot dat aandeelhouders in KBC ook een groot deel van 2021 geen dividend zullen krijgen, afgaande op het persbericht van NBB.

Verzekeraar Ageas betaalde in november uiteindelijk gewoon nog een vol dividend van €2,38 per aandeel. Het is afwachten of Ageas ook in 2021 het advies van NBB weer naast zich neer zal leggen.

Overigens daalt het aandeel Ageas in 2020 ruim 17% aan Euronext Brussels en doet KBC het met een min van 12,7% een stukje beter, ook al werd er geen dividend betaald. 


Gerelateerde berichtenGratis nieuwsbrief

 

© 2023 DIVIDENDNIEUWS.BE