Ageas past dividendvoorstel aan vanwege coronavirus | DIVIDENDNIEUWS BELGIË

woensdag 8 april 2020

Ageas past dividendvoorstel aan vanwege coronavirusAandeel Ageas dividend boekjaar 2019Verzekeraar Ageas handhaaft het eerder voorgestelde dividend van €2,65 per aandeel voor 2019 maar zal het bedrijf niet in één keer uitkeren.

Eerst wordt een interim dividend van €0,27 betaald en in het vierde kwartaal wil Ageas de resterende €2,38 per aandeel uitkeren.

Veel banken en verzekeraars in Europa staakten hun dividend of stelden hun betaling dit jaar uit na een verzoek van de Europese toezichthouder. Ageas reageert ook op het verzoek met een aangepast dividendvoorstel, zonder dat het daarbij de eerder voorgestelde 2,65 euro bruto per aandeel verlaagt.

In het persbericht van Ageas van 8 april lezen we dat het bedrijf rekening houdt met de aanbevelingen van de Nationale Bank van België. Ageas kondigt aan dat het zijn intentie om het voorgestelde brutocashdividend van EUR 2,65 per aandeel te betalen, handhaaft. Rekening houdend met de recente aanbevelingen van EIOPA en de Nationale Bank van België in de context van de wereldwijde COVID-19 pandemie, past Ageas wel de uitkering over het boekjaar 2019 aan. Ageas zal een eerste dividenduitbetaling van EUR 0,27 per aandeel voorstellen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 mei 2020 en een andere Algemene Vergadering van Aandeelhouders organiseren in de loop van oktober 2020 met als intentie een voorstel tot goedkeuring van de uitbetaling van een tussentijds dividend van EUR 2,38 per aandeel.


Op basis van het bovenvermelde en omdat voor particuliere aandeelhouders van Ageas alsook voor vele pensioenfondsen en institutionele investeerders, het dividend van de Groep een belangrijk deel van hun inkomen is, bevestigt de Raad van Bestuur van Ageas zijn intentie om het voorgestelde brutocashdividend van EUR 2,65 per aandeel over het boekjaar 2019 te betalen. De Raad van Bestuur heeft wel beslist om een eerste uitbetaling van EUR 0,27 per aandeel voor te stellen om verwatering voor bestaande aandeelhouders met betrekking tot ACSM (Alternative Coupon Settlement Method) op uitstaande achtergestelde schuldinstrumenten te voorkomen.   De Raad van Bestuur besliste ook om de uitbetaling van het resterende dividend uit te stellen tot een tweede Algemene Vergadering van Aandeelhouders die in oktober 2020 zal worden gehouden.

Het dividend van €2,65 bruto op jaarbasis levert een dividendrendement van 7,8% op voor het aandeel Ageas, dat in 2020 bijna 35% daalt op Euronext Brussel. De eerstvolgende ex-coupon datum is 2 juni 2020. Dan zal een dividend van €0,27 bruto per aandeel worden uitgekeerd. Later dit jaar volgt normaal gesproken dan nog het resterende dividend van €2,38 bruto.

Ageas SA is internationaal opererende verzekeringsmaatschappij. Naast België is Ageas ook actief in het Verenigd Koninkrijk, Continentaal Europa en Azië. De Belgische verzekeringsactiviteiten opereren onder de naam AG Insurance. Het herverzekeringssegment van Ageas werkt via Intreas NV. Ageas ging in 1990 naar de beurs in Belgïe 

Gerelateerde berichten 

© 2023 DIVIDENDNIEUWS.BE