KBC Groep schrapt dividend 2020 vanwege corona | DIVIDENDNIEUWS BELGIË

maandag 30 maart 2020

KBC Groep schrapt dividend 2020 vanwege coronaAandeel KBC Groep dividend boekjaar 2019 geschraptOok KBC Groep zal in 2020 dan toch geen dividend uitkeren nadat de ECB banken dit weekend verzocht het dividend te passeren.

KBC geeft daar gehoor aan en ziet af van de eerder voorgestelde uitkering van €2,50 bruto per aandeel over 2019.

In het persbericht vandaag (zie hieronder) stelt KBC dat het in navolging van de ECB aanbevelingen het finaal dividend over 2019 terugtrekt en ook de inkoop van eigen aandelen schrapt.

Volledig in overeenstemming met de aanbeveling van de Europese Centrale Bank om ten minste tot 1 oktober 2020 geen dividenden uit te keren en geen onherroepelijke verbintenis tot uitkering van dividenden aan te gaan door de kredietinstellingen voor het boekjaar 2019 en 2020 en om af te zien van de inkoop van aandelen om de aandeelhouders te vergoeden, heeft de Raad van Bestuur van KBC besloten om : het voorstel aan de Algemene Vergadering van 7 mei 2020 in te trekken om een totaal (bruto) slotdividend over 2019 uit te keren van 2,5 EUR per aandeel (nadat in november 2019 al een interim dividend van 1 EUR per aandeel werd uitgekeerd) in oktober 2020 te evalueren of dit ingetrokken slotdividend alsnog geheel of gedeeltelijk later dit jaar (2020) in de vorm van een interim dividend kan worden uitgekeerd het voorgestelde inkoopprogramma van eigen aandelen ten belope van 5.5 miljoen aandelen te annuleren. bron: persbericht KBC
Johan Thijs, CEO van de KBC Groep, geeft in het perbericht toelichting bij de uitzonderlijke omstandigheden van vandaag:  "We bevinden ons vandaag in ongekende omstandigheden. De wereld staat momenteel voor een zeer zware uitdaging, in de vorm van het coronavirus dat zich snel over de hele wereld verspreidt en dat voor ieder van ons, onze manier van leven en werken ingrijpend zal veranderen. De economische impact van de corona-pandemie op de economie is nog steeds zeer onzeker, maar algemeen wordt verwacht dat deze impact significant negatief zal zijn.  De kosten voor het herstel van de wereldeconomie zullen dan ook zeer aanzienlijk zijn. Regeringen en centrale banken hebben al een aantal ondersteunende maatregelen genomen. Eind vorige week publiceerden de Europese Bankenfederatie en de Europese Centrale Bank bijkomende aanbevelingen. Wij zijn van mening dat ook financiële instellingen solidair moeten zijn en wij willen onze verantwoordelijkheid nemen in het mee oplossen van de crisis. Zoals altijd nemen we een behoedzame en conservatieve houding aan, zelfs al stellen onze solide kapitaal- en liquiditeitsposities ons in staat om extreme scenario's te doorstaan.”


In februari maakte KBC nog het dividendvoorstel voor 2019 bekend. Het bankbedrijf wilde €2,50 bruto per aandeel uitkeren met als ex-coupon datum 12 mei 2020. Dat gaat nu dus niet door.

Andere Belgische aandelen die onlangs te kennen gaven in 2020 geen dividend uit te keren zijn onder meer Umicore, Van de Velde, Miko en Bpost. Bekijk hier het overzicht van dividendverlagingen.

KBC Groep NV is actief is in de bank-, verzekerings- en vermogensbeheersector. De activiteiten van worden uitgevoerd middels de volgende divisies: België (retail en private banking en verzekeringen, vermogensbeheer en private banking in België); Midden- en Oost-Europa en Rusland (retailbankverzekeringen en merchantbankactiviteiten in Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Polen, en  bankverzekeringen, leasing, vermogensbeheer en factoring in Bulgarije); Merchant Banking (corporate banking en marktactiviteiten in Europa), en Shared Services and Operations (ondersteuning en producten leveren aan andere bedrijfseenheden).

Gerelateerde berichten 

© 2023 DIVIDENDNIEUWS.BE