Wereldhave Belgium betaalt €5,20 dividend per aandeel in 2020 | DIVIDENDNIEUWS BELGIË

vrijdag 7 februari 2020

Wereldhave Belgium betaalt €5,20 dividend per aandeel in 2020Aandeel Wereldhave BE dividend 2020
Het Belgische vastgoedbedrijf Wereldhave Belgium wil dit jaar opnieuw een dividend van €5,20 bruto per aandeel uitkeren. Dat is onveranderd ten opzichte van vorig jaar, toen Wereldhave Belgium ook €5,20 per aandeel uitkeerde aan zijn aandeelhouders.Het dividendvoorstel van €5,20 bruto komt neer op een nettodividend van €3,64 per aandeel na aftrek van taksen. Aandeelhouders krijgen een keuzedividend (stock of cash), net als vorig jaar ook al het geval was. Zie hieronder de volledige tekst uit het persbericht van Wereldhave BE:

"De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden gehouden op woensdag 8 april 2020 om 11.00 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. De Raad van Bestuur van de Statutaire Zaakvoerder zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Comm. VA Wereldhave Belgium een dividend van € 5,20 bruto  € 3,64 netto (2018: € 5,20 bruto  € 3,64 netto) per aandeel voorstellen. De Raad van Bestuur verklaart verder dat zij de intentie heeft om in dit kader de aandeelhouders van de Comm. VA Wereldhave Belgium bij wijze van keuzedividend, de mogelijkheid te bieden om hun schuldvordering, die ontstaat uit de dividenduitkering, in te brengen in het kapitaal van de Vennootschap, tegen de uitgifte van nieuwe aandelen (naast de keuzemogelijkheid om het dividend in cash te ontvangen en de keuzemogelijkheid om te opteren voor een combinatie van beide voorgaande opties). De finale beslissing zal door de Raad van Bestuur worden genomen op maandag 20 april 2020 waarbij de Raad van Bestuur, in het kader van het toegestaan kapitaal, zal overgaan tot een verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in natura van de nettodividendvordering (i.e. per aandeel € 3,64 netto). Voor de aandeelhouders die opteren om in ruil voor de (gehele of gedeeltelijke) inbreng van hun dividendrechten aandelen te ontvangen en die genieten van een verminderde roerende voorheffing of vrijstelling van roerende voorheffing, zal de inbreng van de dividendvordering, net zoals voor de aandeelhouders die niet van dergelijke vermindering of vrijstelling genieten, € 3,64 per aandeel bedragen, en zal het saldo, dat voortvloeit uit de vermindering of vrijstelling van roerende voorheffing, worden uitbetaald in geld vanaf donderdag 14 mei 2020. De concrete voorwaarden en modaliteiten van deze verrichting zullen vastgelegd worden op maandag 20 april 2020. De financiële kalender zoals opgenomen in vorige persberichten wordt  gezien deze intentie – aangepast, waarbij de ‘Exdividend date’, ‘Dividend record date’ en ‘Betaalbaarstelling dividend’ vast­gesteld worden op respectievelijk 22 april, 23 april en 14 mei 2020. "- bron: persbericht Werelhave Belgium 5 februari
De ex-coupon datum is vastgesteld op 22 april 2020 met een betaalbaarstelling op 14 mei 2020. Bij een beurskoers van €81,60 voor het aandeel Wereldhave Belgium is het geschatte dividendrendement 6,2% bruto.

Gisteren kwam ook het Nederlandse Wereldhave NV, met 66,5% van de aandelen grootaandeelhouder in Wereldhave Belgium, met cijfers en nieuws over het dividend. Beleggers in het Nederlandse Wereldhave krijgen een dividendverlaging van 30 procent voor hun kiezen in 2020. Het kwartaaldividend wordt voor het derde jaar op rij verlaagd, ditmaal naar €0,44 per aandeel. Op de beurs in Amsterdam zakt Wereldhave vandaag hard in elkaar en wordt de laagste koers in ten minste 20 jaar bereikt.

Wereldhave Belgium is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) met focus op commercieel vastgoed in België. Wereldhave Belgium richt zich bij nieuwe investeringen op winkelcentra. De waarde van de portefeuille vastgoedbeleggingen, inclusief projectontwikkelingen bevat winkelcentra in Luik, Nijvel, Doornik, Gent, Genk, Waterloo en Kortrijk. Daarnaast bevat de portefeuille vastgoedbeleggingen kantoren in Brussel, Vilvoorde en Antwerpen.

Gerelateerde berichten 

© 2023 DIVIDENDNIEUWS.BE