Leasinvest Real Estate betaalt minimaal €5,10 dividend in 2020 | DIVIDENDNIEUWS BELGIË

maandag 11 november 2019

Leasinvest Real Estate betaalt minimaal €5,10 dividend in 2020Leasinvest Real Estate, het in Brussel genoteerde commerciële vastgoedbedrijf, keert over boekjaar 2019 een dividend van minimaal bruto 5,10 euro per aandeel uit.

In 2018 betaalde Leasinvest een dividend van €5,10 per aandeel. Voor boekjaar 2019 kunnen aandeelhouders een brutodividend van minstens €5,10 per aandeel rekenen, aldus het bedrijf vandaag in het persbericht behorende bij de Q3 cijfers.

Zoals reeds vermeld in het jaarlijks financieel verslag 2018, verwacht LRE, onder voorbehoud van uitzonderlijke omstandigheden, hogere huurinkomsten in vergelijking met 2018 terwijl de financieringskosten verwacht worden in lijn te liggen met vorig jaar. Wel dient men rekening te houden met het feit dat het aantal aandelen gestegen is na de kapitaalverhoging van oktober 2018, waardoor de resultaten van 2019 verdeeld moeten worden over 5,9 miljoen aandelen versus 5,2 miljoen in 2018, zijnde het gewogen gemiddelde aantal aandelen doorheen 2018. In dit kader wordt een dividend vooropgesteld dat minstens gelijk zal zijn aan het dividend over het boekjaar 2018, nl. € 5,10 bruto per aandeel. (bron: persbericht Leasinvest 8/11/2019)

De betaalbaarstelling volgt waarschijnlijk eind mei of begin juni, net als in de afgelopen jaren. Bij een beurskoers van €120 biedt een aandeel Leasinvest momenteel een geschat dividendrendement van 4,2%. Een ex-coupon datum moet nog worden aangekondigd.


Op de beurs in Brussel stijgt het aandeel in 2019 tot dusverre ruim 37%, goed voor een huidige market cap van 713 miljoen euro.

Leasinvest Real Estate Comm.VA is een Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV), die investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen winkels en kantoren in het Groothertogdom Luxemburg, België en Oostenrijk. Op heden bedraagt de totale reële waarde van de direct aangehouden vastgoedportefeuille van Leasinvest € 1,13 miljard verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (52%), België (32%) en Oostenrijk (16%). Leasinvest is bovendien een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg. De OGVV noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van ongeveer € 726 miljoen (waarde 7 november 2019).

Gerelateerde berichten 

© 2023 DIVIDENDNIEUWS.BE