Ascencio SCA betaalt hoger dividend in 2019 | DIVIDENDNIEUWS BELGIË

maandag 10 december 2018

Ascencio SCA betaalt hoger dividend in 2019Aandeel vastgoedbedrijf Ascencio dividend 2018/2019
Ascencio SCA zal in 2019 een dividend van €3,40 per aandeel bruto uitkeren aan zijn aandeelhouders over het jaar 2018.

De uitkering van de Belgische vastgoedonderneming is daarmee wederom 10 cent meer dan een jaar geleden.

Voor het boekjaar 2017/2018 stelt Ascencio de uitkering van een brutodividend van 3,40 EUR per  aandeel voor, een toename met 3,0 %, wat een statutaire pay-out ratio van 84,2 % betekent.

Rekening   houdend   met   de   resultaten   van   het   boekjaar   2017/2018   zal   de   statutaire zaakvoerder de algemene vergadering van 31 januari 2019 voorstellen een brutodividend uit te  keren  van  3,40  EUR  per  aandeel,  een  stijging  met  3,0 %  ten  opzichte  van  het  vorige boekjaar. 
Een ex-coupon datum is nog niet bekend. Dit jaar was dat 2 februari met een betaalbaarstelling op 27 februari. Voor 2019 zal de dividendbetaling waarschijnlijk rond dezelfde datums plaatsvinden.

Bij een beurskoers van €47,90 voor Ascencio SCA is het geschatte dividendrendement voor dit aandeel liefst 7,1%. Op de beurs in Brussel levert het aandeel dit jaar bijna 15% in wat een actuele beurswaarde van ruim 315 miljoen euro oplevert.

LEES OOK: Vastned Retail Belgium verwacht minimaal €2,75 dividend over 2018

Ascencio SCA is een openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (openbare GVV)  gespecialiseerd in de beleggingen in handelsgebouwen die zich hoofdzakelijk in voorsteden bevinden. Een tiental sectoren zijn vertegenwoordigd, met een overwicht van de voedingssector met ketens als Carrefour, Delhaize en Grand Frais, aangevuld met ketens zoals Krefël, Zeeman, Kiabi, Maxi Zoo in andere sectoren. Ascencio is sinds 2007 genoteerd aan Euronext Brussel. 

Gerelateerde berichten 

© 2023 DIVIDENDNIEUWS.BE