Home Invest Belgium betaalt €3,75 interim dividend over 2017 | DIVIDENDNIEUWS BELGIË

vrijdag 1 december 2017

Home Invest Belgium betaalt €3,75 interim dividend over 2017Interim dividend 2017 Home Invest Belgium

Het Belgische beursgenoteerde vastgoedbedrijf Home Invest Belgium heeft vandaag aangekondigd een interim dividend van bruto 3,75 euro per aandeel uit te keren over het jaar 2017.

Voor het gehele boekjaar meent de Raad van Home Invest dat het dividend minimaal gelijk moet zijn aan het vorige boekjaar.

Over het boekjaar 2016 werd in totaal een bruto dividend van €4,25 uitgekeerd door Home Invest Belgium, verdeeld over een interim dividend van €3,75 en een slotdividend van €0,50.

Nu dus zal er in december opnieuw een interim dividend van €3,75 worden uitgekeerd over het boekjaar 2017.

In het persbericht vandaag waarin de resultaten op 30 september 2017 werden medegedeeld stelde Home Invest Belgium het navolgende inzake het dividend:

"De Raad van bestuur bevestigt het vertrouwen in het verder zetten van de groei van de resultaten van de vennootschap. Voor het lopende boekjaar meent de Raad dat het dividend over 2017 op zijn minst gelijk zou moeten zijn aan dat van het vorige boekjaar (€ 4,25), behalve ingeval van een plotse en aanzienlijke achteruitgang van de residentiële vastgoedmarkt inzake verhuur en/of verkoop (hetgeen de Raad niet verwacht op het ogenblik van de redactie van dit persbericht) of andere onvoorziene gebeurtenissen. In overeenstemming met haar beleid inzake de uitkering van dividenden, heeft de Raad van bestuur op 23 oktober 2017 beslist een voorschot op het dividend uit te keren, betaalbaar in december 2017. Het voorschot op het dividend werd vastgelegd op € 3,75 per aandeel. Coupon nr. 23 zal bijgevolg recht geven op een voorschot op het dividend van € 3,75 bruto of € 2,6250 netto per aandeel (na aftrek van de huidige roerende voorheffing van 30%), betaalbaar op 6 december 2017. Het slotdividend zal in mei beslist worden door de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van bestuur."
Het aandeel Home Invest Belgium sloot vandaag 1 procent hoger op €94,00. Daarmee komt het verlies, exclusief dividend, in 2017 uit op -0,8%. Het geschatte dividendrendement is 4,6% bruto en de marktkapitalisatie van het bedrijf is €297 miljoen.

DIVIDEND HOME INVEST BELGIUM 2017
  • Bruto dividend per aandeel: €3,75 (interim)
  • Ex-coupon datum: 4 december 2017
  • Betaalbaarstelling dividend: 6 december 2017
  • Geschat dividendrendement Home Invest Belgium: 4,6% (bruto)
  • Dividendfrequentie: 2 uitkeringen per jaar
De ex-dividend datum voor het interim dividend over 2017 is vastgesteld op 4 december met een betaalbaarstelling twee dagen later op 6 december. De betaling van het slotdividend zal normaal gesproken volgend jaar mei volgen. Home Invest wordt net als veel andere Belgische vastgoedaandelen gekenmerkt door een relatief hoog dividendrendement.

Home Invest Belgium is sinds de oprichting in 1999 een Belgische beursgenoteerde vastgoedvennootschap, gespecialiseerd in residentieel vastgoed bestemd voor de verhuurmarkt. Eigenaar van een vastgoedportefeuille van meer dan € 450 miljoen, stelt zij residentiële kwaliteitspanden ter beschikking van haar huurders en biedt zij hen professioneel beheer aan. Home Invest Belgium ontwikkelt eveneens haar eigen projecten om de groei van haar portefeuille te verzekeren en gaat tevens over tot een regelmatige arbitrage van een deel hiervan. Exclusief actief in België tot in 2016, heeft zij de geografische diversificatie van haar portefeuille versterkt door te investeren in Nederland. Home Invest Belgium is genoteerd op de continumarkt van Euronext Brussel [HOMI] en geniet het Belgisch fiscaal statuut van GVV.

Gerelateerde berichten 

© 2023 DIVIDENDNIEUWS.BE