Euronav verlaagt interim dividend 2016 met 11% | DIVIDENDNIEUWS BELGIË

vrijdag 26 augustus 2016

Euronav verlaagt interim dividend 2016 met 11%Euronav zal een interim dividend van $0,55 per aandeel uitkeren, tegen $0,62 vorig jaar.

Dat is een verlaging van ruim 11%, maar levert nog altijd een geschat dividendrendement van bijna 12% bruto op. Vorig jaar kondigde tankrederijbedrijf Euronav nog een interim dividend van $0,62 per aandeel aan.

Lees hieronder het uitgebreide gedeelte ten aanzien van het dividend in het persbericht van Euronav
In april 2015 introduceerde Euronav het huidige beleid inzake aandeelhoudersrendement met de intentie om 80% van de jaarlijkse geconsolideerde nettowinst uit te keren aan de aandeelhouders (exclusief uitzonderlijke items zoals meerwaarden op de verkoop van schepen). Niettegenstaande dit beleid, blijft het de voornaamste plicht van de Raad van Bestuur om in het belang van de Vennootschap te handelen. Zodoende zal de Raad van Bestuur steeds alternatieven in overweging nemen voor het gebruik van liquide middelen die in andere omstandigheden als dividenden uitgekeerd zouden worden. Dat zou de inkoop van eigen aandelen kunnen zijn, de versnelde aflossing van schulden of de aankoop van schepen, indien zulke alternatieven op dat moment geacht worden een meerwaarde te creëren voor de aandeelhouders. Eventuele dividenden worden uitgekeerd in twee fases: eerst als interimdividend en daarna als een saldobetaling die overeenkomt met het slotdividend. De uitbetalingsratio van het interimdividend zal typisch iets conservatiever zijn dan de jaarlijkse uitbetaling van 80% van de geconsolideerde nettowinst. Overeenkomstig het hierboven uiteengezette beleid en rekening houdend met de aankoop van twee bijkomende VLCC’s en de beperkte inkoop van eigen aandelen in het eerste halfjaar, heeft de Raad van Bestuur een interimdividend voor het eerste semester van 0,55 USD per aandeel goedgekeurd. De Raad van Bestuur en het management streven ernaar de kapitaalbasis van de Vennootschap te herinvesteren. Om deze reden neemt de Vennootschap meerwaarden niet in aanmerking bij de berekening van de netto-inkomsten beschikbaar voor uitkering. Bijgevolg beschouwt de Raad van Bestuur 140 miljoen USD (hetzij een winst per aandeel van 0,88 USD) als het definitieve cijfer van de netto-inkomsten voor het eerste semester en werd op basis daarvan een interimdividend van 0,55 USD per aandeel goedgekeurd. De Raad van Bestuur gebruikt om die reden de overgedragen winsten van het vorige boekjaar om de nieuwe VLCC’s gedeeltelijk te financieren en om de liquiditeit- en schuldratio’s in lijn te houden met een gezonde bedrijfsvoering.

Tijdens zijn vergadering van 24 augustus 2016 keurde de Raad van Bestuur van Euronav een interimdividend voor het eerste semester van 0,55 USD per aandeel goed. Gelieve voor meer informatie het investeerdersgedeelte van de Euronav-website te bezoeken waar het dividendbeleid volledig staat beschreven  Het interimdividend van 0,55 USD zal vanaf 30 september 2016 betaalbaar zijn. De aandelen zullen ex-dividend noteren vanaf 20 september 2016 (registratiedatum 21 september 2016). Het interimdividend zal aan de houders van Euronav-aandelen op Euronext worden betaald in EUR tegen de USD/EUR-wisselkoers op de registratiedatum. Aandeelhouders worden eraan herinnerd dat, in het licht van deze dividenduitkering, aandelen niet kunnen worden omgezet van het Belgische Register naar het Amerikaanse Register, noch vice versa, vanaf 19 september 2016 om 9u CET tot 22 september 2016 om 9u CET.

Euronav keerder vorig jaar in totaal $1,44 aan dividend uit, voorafgegaan door een uitkering van $0,25 over 2014. Tussen 2010 en 2013 werd er helemaal geen dividend uitgekeerd.

Op 20 september 2016 zal Euronav ex-dividend gaan voor het interim dividend van $0,55 per aandeel. Het netto dividend komt uit op $0,4015 per aandeel.


Gerelateerde berichten 

© 2023 DIVIDENDNIEUWS.BE